Wykwit co to jest i jak sobie z nim radzić

CO TO JEST WYKWIT?

  • Wykwity są zjawiskiem naturalnym oraz przejściowym nie mającym szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe wyrobów i nie podlegają reklamacji.
  • W przypadku bardzo rozległych wykwitów można podjąć działania w kierunku ich usunięcia stosując dedykowane do tego środki chemiczne, które znajdują się w ofercie Pebek.
  • Producenci galanterii betonowej podczas produkcji, stosuję różne zabiegi technologiczne w celu całkowitego ograniczenia tego zjawiska. Niestety nie zawsze udaje się to w 100%.

Na produkowanych wyrobach betonowych może występować warstwa białego nalotu, będąca niegroźnym osadem zwanym wykwitem. Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczalnego w wodzie węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu. Powstaje on w trakcie wiązania cementu w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla z powietrza.

Powstawanie wykwitów nie wynika z zastosowania złej jakości cementu lub betonu. Obecność wykwitów węglanowych na wyrobach wpływa na estetykę wyrobu, natomiast wykwity nie mają negatywnego wpływu na wartość użytkową nawierzchni.

W okresie użytkowania, trudno rozpuszczalny węglan wapnia CaCO3 w wyniku dalszej reakcji z dwutlenkiem węgla CO2 zawartym w powietrzu, przechodzi w łatwo rozpuszczalny w wodzie kwaśny węglan wapnia, który z czasem jest wymywany przez deszcz oraz ulega procesowi ścierania podczas użytkowania nawierzchni.

Wymagania zawarte w normie PN-EN 1338 – Betonowe kostki brukowe dopuszczają występowanie wykwitów wapiennych jako naturalnego elementu dojrzewania betonu. Norma zawiera uwagę o treści „Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostki brukowej i nie są uważane za istotne”.

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA