Jak dobrać fugi

SPOINY DYSTANSOWE

1.

Elementy wykonane z betonu, które są wbudowywane zespołowo takie jak kostka i płyty brukowe, krawężniki, obrzeża, płyty tarasowe, płyty elewacyjne, elementy małej architektury muszę być ułożone z zachowaniem odpowiednich dystansów.

2.

Kostki i płyty brukowe, krawężniki, obrzeża powinny być ułożone z zachowaniem fug, przy nawierzchniach chodników 2-3mm, a w przypadku nawierzchni drogowych, placów parkingowych i manewrowych 3-5mm. Ponadto elementy dystansowe (tzw. odstępniki) – o ile takie w danym elemencie występują – nie wyznaczają właściwej szerokości fug.Pozostawione spoiny należy dokładnie wypełnić piaskiem płukanym o frakcji 0-2 lub 1-3. Spoiny można także wypełnić dostępnymi na rynku środkami do fugowania stosując
wytyczne producenta.

3.

Układając płyty tarasowe należy zachować spoiny min. 5 mm dla formatów o długości do 500mm a powyżej min. 7 mm.

4.

Dla płyt elewacyjnych, elementów małej architektury właściwa szerokość spoin najczęściej jest określona w projekcie i wynosi min. 5mm.

Każdy wyrób z betonu jest narażony na działanie warunków atmosferycznych
(temperatura, deszcz, różna wilgotność), pod wpływem tych oddziaływań beton zmienia nieznacznie swoje wymiary liniowe. Ponadto elementy betonu mogą być narażone na obciążenia m.in. od pojazdów. Z tego względu wykonanie spoin zmniejsza ryzyko wystąpienia naprężeń na stykach elementów betonowych i przez to ich uszkodzeń (wypaczeń, pęknięć, odprysków).