Laboratorium

LABORATORIUM

Nasze laboratorium ukierunkowane jest przede wszystkim na bieżące badania w ramach kontroli produkcji. W laboratorium prowadzone są badania mające na celu opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych, doskonalenie już istniejących rozwiązań, oraz kontrola bieżących materiałów wykorzystywanych do produkcji. Dzięki ciągłej kontroli oferowanych przez nas produktów jesteśmy przekonani, że towar dostarczany do naszych klientów spełnia najwyższe standardy jakościowe. Nasze wyroby produkowane są przy wykorzystaniu atestowanych surowców pochodzących od zaufanych dostawców oferujących wyroby posiadające odpowiednie świadectwa oraz certyfikaty gwarantujące wysoką jakość.

ZAKRES BADAŃ LABORATORIUM

Mieszanka betonowa:

badanie konsystencji metodą stożka opadowego
oznaczanie gęstości
badanie zawartości powietrza w świeżej mieszance betonowej (metoda ciśnieniowa)

Stwardniały beton:

badanie wytrzymałości na ściskanie
gęstość betonu
badanie nasiąkliwości betonu

Kruszywa

analiza sitowa

Służymy pomocą w zakresie doradztwa technologicznego, odpowiedniego doboru mieszanek betonowych, konsystencji, sposobów pielęgnacji. Jesteśmy przekonani, że zdobyta przez nas wiedza oraz doświadczenie we współpracy z naszymi klientami są gwarantem uzyskania rozwiązań spełniających najwyższe oczekiwania zarówno pod kątem jakościowym jak również trwałości materiałów zastosowanych w konstrukcjach.