Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Ochota, ul. Żwirki i Wigury/Pasteura w Warszawie

Elewacja zbudowana z przestrzennych, wielkogabarytowych prefabrykatów. Wszystkie elementy są szlifowane. 

BEZPŁATNY PROJEKT