PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE

“PEBEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie nowej rodziny prefabrykatów szansą rozwoju przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałanie 2 – 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Realizacja przedmiotowego projektu wynika bezpośrednio z potrzeb rynku i wyników przedstawionych przez dział B+R Wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza wdrożyć nowe rozwiązania w obszarze prefabrykatów betonowych – będą to zarówno produkty typu elewacyjnego, jak również elementy konstrukcyjne o dowolnych kształtach – umożliwiających większą swobodę projektowania. Wnioskodawca osiągnie to dzięki nowej konstrukcji zbrojeń z wytrzymalszej ale lżejszej stali.

W celu wprowadzenia produktu do swojej oferty Wnioskodawca musi dokonać zakupu nowoczesnej giętarki, która pozwoli na wytwarzanie nowych zbrojeń.

Wnioskodawca jest wiodącym dolnośląskim producentem wyrobów betonowych i jako lider branży kreuje nowe rozwiązania oraz wyznacza trendy. Swój rozwój opiera o najwyższą jakość i nowoczesne rozwiązania technologiczne. W celach rozwojowych i możliwości skutecznego konkurowania na rynku utworzył dział badawczo-rozwojowy i własne laboratorium. Dział B+R stale rozwija produkty – Wnioskodawca jest aktualnie na etapie wdrażania nowej mieszanki betonowej o unikatowych właściwościach – co było możliwe również dzięki wsparciu udzielonemu przez IPAW w ramach RPOWD.

Przedmiotowy projekt również wpisuje się w nurt rozwiązań proekologicznych. Realizacja projektu pozwoli ograniczyć zużycie stali o co najmniej 10%.

Projekt zostanie zrealizowany jednoetapowo i obejmie zakup jednego środka trwałego – giętarki.

Wydatki ogółem: 492 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 400 000,00 PLN
Dofinansowanie: 300 000,00 PLN

 

“PEBEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie autorskiej technologii szansą promocji rozwiązań ekoinnowacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałanie 2 – 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na wprowadzenie do oferty nowej mieszkanki betonowej. Wnioskodawca wykorzystując własną infrastrukturę laboratoryjną oraz zasoby działu B+R opracował nową recepturę betonu do produkcji płyt elewacyjnych i ścian licowych o nasiąkliwości do 4% oraz właściwościach fotokatalitycznych.

Wnioskodawca jest wiodącym dolnośląskim producentem wyrobów betonowych i jako lider branży kreuje nowe rozwiązania oraz wyznacza trendy. Swój rozwój opiera o najwyższą jakość i nowoczesne rozwiązania technologiczne. W celach rozwojowych i możliwości skutecznego konkurowania na rynku utworzył dział badawczo-rozwojowy i własne laboratorium. Jednym z ostatnich realizowanych przez dział zadań było opracowanie mieszanki betonowej spełniającej wymagania większej trwałości niż dotychczas produkowane elementy a zarazem mającej pozytywny wpływ na środowisko. W tym celu przeprowadzono szereg prób i badań laboratoryjnych polegających na doborze odpowiednich składników mieszanki betonowej.

Opracowano nowe rozwiązanie, które do wdrożenia na rynek wymaga odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej. Żeby wyniki badań mogły ujrzeć światło dzienne, Wnioskodawca dokona zakupu dwóch środków trwałych. Ponieważ przewaga technologiczna i innowacja w całości tkwi w opracowanej recepturze i opracowanym unikatowym procesie technologicznym, to w ramach projektu Wnioskodawca dokona zakupu używanych środków trwałych – technologia nie wymaga innowacyjnych maszyn do produkcji. W projekcie zostaną zakupione:
1. Kompletny węzeł betoniarski
2. Fadroma transportująca surowce produkcyjne do węzła betoniarskiego

Wydatki ogółem: 1 230 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 000 000,00 PLN
Dofinansowanie: 350 000,00 PLN

BEZPŁATNY PROJEKT