BEZPŁATNY PROJEKT NAWIERZCHNI

BEZPŁATNY PROJEKT

Korzyści płynące z programu

Co otrzymasz? Bezpłatną usługę projektową, dzięki której poznasz przybliżony efekt końcowy swojej inwestycji. Masz na niego wpływ od początku rozpoczęcia projektu aż do momentu jego zakończenia, na każdym etapie dowolnie możesz go zmieniać i poprawiać.

Masz wgląd do zestawienia materiału na każdym etapie projektu, otrzymasz dokładną jego ilość użytą w procesie projektowym (do momentu zakończenia projektu masz możliwość jego modyfikacji według potrzeb) koszt projektu to zazwyczaj ok 1-2% sumy kosztów inwestycji a usprawnia on prace i działanie od samego jej rozpoczęcia

PROJEKTY

Nasze projekty

Firma PEBEK posiada w swojej kadrze wykwalifikowany zespół architektów krajobrazu tworzących DZIAŁ PROJEKTOWY, który specjalnie dla Ciebie przygotuje wymarzoną i niepowtarzalną koncepcję aranżacji Twojego otoczenia!

Przygotowane Koncepcje gwarantują satysfakcję i zachwyt efektem końcowym łącząc jakość produktów i wysoki poziom usług.

E-PROJEKT

Konsultacje z projektantem głównie mailowo lub telefonicznie. W tej opcji Zleceniodawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania pomiarów swojej działki ( wszystkie informacje znajdują się w formularzu zamówienia bezpłatnego projektu.

PROJEKT PLUS

Niestandardowa usługa projektowa, w której Projektant PEBEK umówi się na wizytę w terenie. Możliwość uczestnictwa Zleceniodawcy na każdym etapie trwania procesu projektowego. Zleceniodawca Zobowiązany jest dostarczyć potrzebne materiały według informacji zawartych w formularzu bezpłatnego projektu, które pomogą projektantowi w wykonaniu inwentaryzacji  działki.

PROJEKT PREMIUM

Profesjonalne wykonanie koncepcji projektowej dla takiej powierzchni to konieczność wielu konsultacji z projektantem oraz omówienie detali. Projektant umówi się z Zleceniodawcą na spotkanie pod adresem inwestycji. Zleceniodawca Zobowiązany jest dostarczyć potrzebne materiały według informacji zawartych w formularzu bezpłatnego projektu, które pomogą projektantowi w wykonaniu inwentaryzacji Twojej działki.

PROJEKT EXPRES

Jest to dodatkowa opcja umożliwiająca znacznie szybszy czas realizacji zamówionego projektu!

Obejmuje zasady funkcjonowania Projektu Plus i Projektu Premium)

PROJEKTY

Przykładowe projekty

Projekt 2D (wersja podstawowa)

Wizualizacja 3D (OPCJA DODATKOWA)

ZASADY

Proces projektowania

1

Wizyta u dystrybutora lub wykonawcy

2

Realizacja projektu

3

Akceptacja projektu

4

Wycena materiału i zamówienie

5

Ciesz się z pięknego otoczenia domu!

REGULAMIN

Ogólne warunki wykonania bezpłatnego projektu

 1. Warunkiem skorzystania z oferty jest wpłata zaliczki i przesłanie potwierdzenia przelewu na adres zamowienia@pebek.pl . Zaliczka zostanie odliczona od ceny zakupionych materiałów
 2. Zleceniodawca dostarczy aktualne i zwymiarowane plany zagospodarowania posesji według Zał. 1 ( formularz zamówienia bezpłatnego projektu)
 3. W przypadku pakietu Projekt Plus i Projekt Premium, w umówionym terminie, dochodzi do spotkania Projektanta Pebek Sp. z o. o. ze Zleceniodawcą na terenie posesji oraz omówienie szczegółów inwestycji
 4. Każdy Pakiet zawiera przygotowanie 2 opcje ( 2D) zagospodarowania przestrzeni z naniesionymi podstawowymi wymiarami oraz opisem użytych materiałów Pebek Sp. z o. o. najczęściej w skali 1:100 lub 1:200. Do każdego pakietu istnieje możliwość wykonania wizualizacji 3D- koszt to 250 zł/ brutto- bezzwrotne
 5. Wizualizacja 3D odnosi się do wybranej ostatecznej wersji projektu
 6. Po otrzymaniu 2 propozycji od projektanta Pebek Sp. z o. o., Zleceniodawca w przeciągu 7 dni przesyła drogą elektroniczną informację o wyborze opcji oraz zestawienie uwag do wybranej opcji. W zależności od pakietu, Zleceniodawcy przysługują 2 poprawki do otrzymanego projektu, każda kolejna to koszt 50 zł/brutto- bezzwrotne
 7. Po wprowadzeniu ewentualnych poprawek projektant PEBEK Sp. z o. o. przekazuje Zleceniodawcy kompletny zwymiarowany projekt wraz z pełnym zestawieniem produktów Pebek Sp. z o. o. w wersji elektronicznej, najczęściej w skali 1:100 lub 1:200
 8. Aby uzyskać zwrot wpłaconej zaliczki należy dokonać zakupu materiałów zgodnie z projektową specyfikacją materiałową w ciągu 3 miesięcy od wykonania projektu, w wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony. W razie rezygnacji z planowanego zakupu wyrobów Pebek Sp. z o. o. wpłacona zaliczka zostaje potraktowana jako wynagrodzenie za wykonanie projektu i nie podlega zwrotowi
 9. Otrzymany prze Zleceniodawce projekt nie jest dokumentacją architektoniczno-budowlaną, stanowi jedynie ogólną koncepcję układu kostki brukowej, zestawienie materiałowe podawane jest w przybliżeniu i może różnić się od rzeczywistego
 10. Projekt jest własnością Pebek Sp. z o. o. i integralną częścią zamówienia na asortyment firmy
 11. Pebek Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej koncepcji, również dla celów reklamowo – promocyjnych, na co klient niniejszym wyraża zgodę. Wykonanie i wykorzystanie przez Pebek Sp. z o. o. zdjęć nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Zleceniodawcy.
 12. Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem zapoznania się z warunkami oferty Bezpłatny Projekt

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

  739 033 410

  Pebek
  Biuro Projektowe
  projektowanie@pebek.pl
  7.00-15.00

  BEZPŁATNY PROJEKT