Bulwar Xawerego Dunikowskiego Wrocław

Kształt terenu opracowania daje możliwość w każdym jego punkcie obserwację linii brzegowej, wody oraz przeciwległej panoramy. Zaproponowane przez projektantów formy w sposób naturalny podążają za linią brzegową. Powierzchnię terenu potraktowano w sposób rzeźbiarski – projektując różnicę poziomów. Zejście na nabrzeże zaprojektowano w postaci betonowych tarasów i ramp wykonanych przez spółkę.

BEZPŁATNY PROJEKT