Jak dobrze ułożyć taras?

Jak dobrze ułożyć taras?

Najistotniejszą czynnością przy realizacji tarasu jest prawidłowo przygotowany projekt. Odpowiednie zaplanowanie ułatwi pracę oraz wyeliminuje błędy. Projekt powinien uwzględnić takie informacje jak: format płyt, powierzchnia, kształt, wymiary, spadki tarasu miejsca dylatacji, sposób ułożenia, rodzaj oraz materiał krawędzi tarasu. Taras może być ułożony na dwa sposoby ze względu na sposób odprowadzenia wód deszczowych. Odwodnienie tarasu w pierwszym przypadku odbywa się pod powierzchnią płyt – spoiny nie są wypełnione lub posiadają wypełnienie materiałem przepuszczalnym dla wody. Innym sposobem odwodnienia tarasu jest odprowadzenie wody po powierzchni płyt – w tym rozwiązaniu spoiny są wypełnione materiałem nie przepuszczającym wody. Układanie płyt tarasowych możemy wykonać metodą na sucho lub mokro.

1. Odprowadzenie wody pod powierzchnią

Przyjmując, że wody opadowe będą odprowadzone pod powierzchnią płyt można ułożyć je na kilka sposobów :

  • używając podkładek dystansowych nie regulowanych (metoda na sucho) – płyty układamy na stabilnym wodoszczelnym podłożu, spadek płyt będzie dostosowany do spadku podłoża, które zapewnia odprowadzenie wody,
  • na podkładkach dystansowych regulowanych (metoda na sucho) – płyty układamy na stabilnym wodoszczelnym podłożu, zastosowane podkładki pozwalają na idealne wypoziomowanie płyt,
  • na podkładkach dystansowych regulowanych (metoda na sucho) – na podbudowie wykonanej z betonu drenażowego,
  • przy użyciu woreczków foliowych z zaprawą (metoda na mokro) – na stabilnym wodoszczelnym podłożu, woreczki umieszczone zostają w narożnikach płyt, na woreczkach układamy płyty i poziomujemy, następnie zwilżamy zaprawę przez polanie wodą,

2. Odprowadzenie powierzchniowe wody

Zakładając odprowadzenie wody powierzchniowe:

  • ułożenie na podbudowie wykonanej na gruncie (metoda na sucho) – należy usunąć warstwę humusu i wykonać podbudowę uwzględniającą nośność tarasu oraz charakterystykę gruntu, następnie płyty układamy na podsypce cementowej i fugujemy na sucho piaskiem lub układamy na podbetonie i fugujemy na mokro zaczynem cementowym, który zasypujemy kruszywem
  • montaż na zaprawie klejowej (metoda na mokro) – płyty przyklejamy na płycie betonowej używając zaprawy cementowej mróz lub fugą przeznaczoną do płyt tarasowych,
  • układając płyty tarasowe nie zależnie od metody należy zachować spoiny min. 5 mm dla formatów o długości do 500mm a powyżej min. 7 mm. Bardzo ważne jest zapewnienie dylatacji, miedzy powierzchnią tarasu a ścianą budynku oraz wykonanie dylatacji w przypadku dużych powierzchni tarasu.
BEZPŁATNY PROJEKT